JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 5.00 ratti yellow sapphire(pukhraj)