JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 5.00 ratti ruby(manik)