JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 5.00 ratti blue sapphire(neelam)