JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 5.00 carat ruby(manik)