JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 4.50 ratti ruby(manik)