JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 4.50 ratti malachite stone(malache)