JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 4.25 ratti ruby(manik)