JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 4.25 carat yellow sapphire(pukhraj)