JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 4.00 ratti yellow sapphire(pukhraj)