JAIPURGEMSTONE

Jaipur gemstone 4.00 carat yellow sapphire(pukhraj) ashtadhatu pendant