JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 2.42 Carat Black Diamond - (Carbonado)