JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 12.50 ratti ruby(manik)