JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 12.50 ratti blue shapphire(neelam)