JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 12.50 carat ruby(manik)