JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 12.50 carat blue shapphire(neelam)