JAIPURGEMSTONE

Jaipur gemstone 12.44 ratti yellow sapphire(pukhraj) ashtadhatu pendant