JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 12.00 ratti ruby(manik)