JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 12.00 ratti malachite stone(malache)