JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 11.50 ratti ruby(manik)