JAIPURGEMSTONE

Jaipur gemstone 11.25 ratti yellow sapphire(pukhraj) ashtadhatu pendant