JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 11.25 ratti blue shapphire(neelam)