JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 11.25 carat ruby(manik)