JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 11.00 ratti malachite stone(malache)