JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 11.00 carat ruby(manik)