JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 10.50 carat ruby(manik)