JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 10.50 carat blue shapphire(neelam)