JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 10.25 carat malachite stone(malache)