JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 10.00 ratti ruby(manik)