JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 10.00 carat ruby(manik)