JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemston 6.25 carat ruby(manik)