JAIPURGEMSTONE

Natural Pearl Mala IGL Certified Stone Pearl/Moti Mala By Jaipur Gemstone