JAIPURGEMSTONE

Jaipur gemstone 9.50 carat yellow sapphire(pukhraj) ashtadhatu pendant