JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 9.00 carat yellow sapphire(pukhraj)