JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.50 ratti ruby(manik)