JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 7.00 ratti ruby(manik)