JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 6.50 ratti malachite stone(malache)