JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 6.50 carat ruby(manik)