JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 6.44 Carat Blue Sapphireneelam