JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 6.25 carat yellow sapphire(pukhraj)