JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 5.44 carat yellow sapphire(pukhraj)