JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 5.25 ratti ruby(manik)