JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 4.25 ratti blue sapphire(neelam)