JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 12.00 carat yellow sapphire(pukhraj)