JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 10.25 carat ruby(manik)