JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemston 6.25 ratti ruby(manik)