De gereformeerde kerken in Nederland en de zending in Oost-Indi in de dagen der Oost-Indische Compagnie 1906