JAIPURGEMSTONE

9 ratti Stone 100% Natural rose quartz Gold plated Ring by JAIPUR GEMSTONE