Futaba Puppy I LOVE MY MOMMY Vest Shirt - Black - M