JAIPURGEMSTONE

Durga Mata Pendant Gold Plated Jaipur Gemstone