JAIPURGEMSTONE

Durga Mata Pendant gold Plated Jaipur Gemstone